સમાચાર

અમરેલી ખાતે કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સ્‍નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજાયો  

અમરેલી તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ખેડૂત સંમેલનમાં ગામડાના ખેડૂતોના પ્રશ્‍નોનેવાચા આપવા માટે ગામેગામ જઇ ખેડૂતોના પ્રશ્‍નો સાંભળી અને સરકારને આંદોલન દ્વારા ખેડૂતોના પ્રશ્‍નોના નિરાકરણ માટે અસરકારક રીતે રજુઆત કરવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યું. કાર્યક્રમમાં પરેશભાઇ ધાનાણી, મોહનભાઇ નાકરાણી, દલસુખભાઇ દુધાત, સાંગાભાઇ સાવલિયા, હરિભાઇ સાંગાણી તેમજ તાલુકા પંચાયત અને જિલ્‍લા પંચાયતના સભ્‍યો ઉપસ્‍થિત રહયા હતા.

 

error: Content is protected !!