સમાચાર

મહાકાય વૃક્ષ ધરાશયી થયું

અમરેલીના ચિતલ રોડ પર ડો. કે.એન. શાહની ગલ્‍લી પાસે એક મોટું વૃક્ષ વીજતાર પર ધરાશયી થતાં શહેરમાં વીજળી ગુલ થઈ હતી

error: Content is protected !!