બ્રેકીંગ ન્યુઝ

ગૌ-ભકત ઉકાભાઈ કોટડીયાનાં નિધનથી ગૌ-માતા દુઃખી

જુનાગઢનાં કેશોદ શહેરનાં આંબાવાડીવિસ્‍તારમાં ગૌ-સેવાનું કાર્ય કરતાં ગૌ-ભકત ઉકાભાઈ ખીમજીભાઈ કોટડીયાનું અવસાન થતાં તેમના બેસણામાં દરરોજ એક ગાય આવીને દુઃખી થઈને આંસુ સારી રહી છે.

error: Content is protected !!