સમાચાર

અમરેલી જિલ્‍લામાં વધુ 693 ઉમેદવારીપત્રો રજૂ થયા

ઉમેદવારીપત્રક રજૂ કરવાનાં છેલ્‍લા દિવસે ઉમેદવારોની કતાર લાગી

અમરેલી જિલ્‍લામાં વધુ 693 ઉમેદવારીપત્રો રજૂ થયા

છેલ્‍લા 6 દિવસમાં સ્‍થાનિક ચૂંટણીને લઈને 1410 ઉમેદવારીપત્રક રજૂ કરવામાં આવ્‍યા

જિલ્‍લા પંચાયત માટે વધુ 80 સહિત કુલ 139 ઉમેદવારીપત્રક રજૂ કરવામાં આવ્‍યા

અમરેલી તાલુકા પંચાયતમાં 73, લાઠીમાં પ7, બાબરામાં 70, લીલીયામાં પ7, ધારીમાં 67, રાજુલામાં 86 જેટલા ફોર્મ રજૂ થયા

અમરેલી પાલિકામાં કુલ 180, બગસરામાં 87, સાવરકુંડલા-117, બાબરામાં 70 અને દામનગરમાં 8પ ફોર્મ રજૂ થયા

અમરેલી, તા. 13

અમરેલી જિલ્‍લા સ્‍થાનિક સ્‍વરાજયની ચૂંટણી આગામી તા. ર8નાં રોજ યોજાનાર છે. ત્‍યારે આજે ઉમેદવારીપત્ર રજૂ કરવાનાં અંતિમ દિવસે ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે જે તે ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ લાઈનો લગાવી હતી. સ્‍થાનિક સ્‍વરાજયની ચૂંટણીનાં આજે અંતિમ દિવસે 694 ઉમેદવારીપત્ર રજૂ થયા હતા જયારે અત્‍યાર સુધીનાં કુલ ઉમેદવારોની સંખ્‍યા 1410 થવા પામી છે.

અમરેલી જિલ્‍લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે આજે ઉમેદવારીપત્ર રજૂ કરવાનાં અંતિમ દિવસે 80 ઉમેદવારીપત્ર રજુ થયા હતા જે મળી અત્‍યાર સુધીનાં કુલ 139 ઉમેદવારીપત્રો રજૂ થવા પામ્‍યા છે.

અમરેલી જિલ્‍લાની તાલુકા પંચાયતમાં અમરેલી તાલુકા પંચાયતમાં ર0 (73),લાઠીમાં 14 (પ7), બાબરામાં પપ (70), લીલીયામાં 1પ (પ7), ધારીમાં 3ર (67), રાજુલામાં પ9 (86), વડિયામાં રર (61), સાવરકુંડલામાં 46 (91), જાફરાબાદમાં રપ (64), બગસરામાં 8 (પપ), ખાંભામાં 39 (પ1), કૌંસમાં આપેલ આંકડા કુલ ઉમેદવારીપત્રો છે) ઉમેદવારીપત્ર રજૂ થવા પામ્‍યા છે.

જયારે અમરેલી નગરપાલિકામાં આજે અંતિમ દિવસે 1રપ (180), બગસરા પાલિકામાં 38 (87), સાવરકુંડલા પાલિકામાં 63 (1પ7), બાબરા નગરપાલિકામાં 38 (70) જયારે દામનગર નગરપાલિકામાં 18 (8પ) ઉમેદવારીપત્રો રજૂ થવા પામ્‍યા છે.

આજ સુધીમાં જેટલા પણ ઉમેદવારીપત્રો ભરાયા છે તમામ ઉમેદવારીપત્રોની ચકાસણી આગામી તા. 1પ ને સોમવારનાં રો થશે. જયારે ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની અંતિમ તારીખ 16/રનાં રોજ બપોરે 3 વાગ્‍યા સુધીનો રહેશે.

error: Content is protected !!