સમાચાર

કુદરતનાં રંગોની કમાલ

કુદરતનાં રંગોની કમાલ

આપણી આસપાસ આપણે પ્રકૃતિનો નજારો જોઈએ ત્‍યારે આ અજબ દુનિયામાં કુદરતે તેના પીંછીના એવા તો રંગો આંખોને પ્રભાવિત કરી દે તેવા છે. તસ્‍વીરમાં કપાસ પર બેઠેલ તીડનો રંગ પણ લીલો અને પર્ણ પણ લીલા વાહ રે રંગોની કમાલ !!

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: