સમાચાર

દરિયાકાંઠે અદ્યભૂત દ્રશ્‍ય સર્જાયું

દીવ નજીક આવેલ ઘોઘલા બસ સ્‍ટેન્‍ડ સામે ખાડી વિસ્‍તારમાં વરસાદ પડતાની સાથે જ જોવા મળ્‍યું કુદરતી દ્રશ્‍ય જેમાં સાંજના સમયે કાંઠે રહેલી હોડીઓ અને આકાશનો અદ્‌ભૂત નજારો સાંજના સમયેમોબાઈલમાં થયો કેદ.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: