સમાચાર

પિપાવાવ એપીએમ ટર્મિનલ્‍સ દ્વારા કોવિડ-19ને લઈને મહિલાઓને માસ્‍ક બનાવવાની તાલીમ

પિપાવાવ, તા. ર0

એપીએમ ટર્મિનલ્‍સ પિપાવાવે ગોપી મહિલા મંડળની મદદ સાથે માસ્‍ક બનાવવા આસપાસના ગામડાઓની મહિલાઓને તાલીમ આપવાની શરૂઆત કરી હતી. આ પહેલ ગામડાઓમાં તમામ પુખ્‍તો અને બાળકો માટ ધોઇ શકાય એવા કપડાના માસ્‍ક સુનિશ્‍ચિત કરશે, જે આશરે ર0,000ની વસ્‍તી ધરાવે છે. એનાથી લોકડાઉન દરમિયાન અને લોકડાઉન ખુલ્‍યા પછી ગામડાઓને રોજગારી પેદા કરવામાં પણ મદદ મળશે.

આ પહેલનો મુખ્‍ય ઉદેશ ગામડાઓમાં તમામ પુખ્‍તો અને બાળકોમાં માસ્‍ક પહેરવાની આદત વિકસે અને રોગચાળા સામે લડવા અન્‍ય કાળજીઓ રાખવામાં આવે એ સુનિશ્‍વિત કરવાનો છે. સ્‍થાનિક રીતે બનાવવામાં આવેલા આ માસ્‍કનું વિતરણ રામપરા, કુંભારિયા, ભેરાઇ, શિયાળબેટ, કડિયાળી, પિપાવાવ ધામ વગેરે જેવા આસપાસના ગામડાઓમાં રહેવાસીઓ અને ટ્રેકર્સ વચ્‍ચે થશે.

રાજુલામાં મહિલાઓએ બનાવેલા આ માસ્‍કની ખરીદી અને ઉપયોગ રાજુલાના લોકો કરી રહયા છે. પોર્ટનો ઉદે્‌શ પ0 ગામડાઓમાં મહિલાઓને માસ્‍ક બનાવવાની તાલીમ આપવાનોછે, જેથી ગામડાઓ માસ્‍કના સંદર્ભમાં સ્‍વનિર્ભર બને, જે કોવિડ-19 રોગચાળો નિવારવા માટે અતિ    જરૂરી છે.

આ પહેલ રાજુલા તાલુકામાં મનરેગા (મહાત્‍મા ગાંધી રાષ્‍ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગારી સુરક્ષાધારા) યોજનામાં કાર્યરત 18 ગામડાઓ પાસેથી અંદાજે 3000 શ્રમિકોને નિઃશુલ્‍ક પણ પ્રદાન કરવામાં આવશે.

error: Content is protected !!