સમાચાર

અમરેલી જિલ્‍લામાં લોકડાઉનનો ભંગ કરનાર 105 શખ્‍સો વિરૂઘ્‍ધ કાર્યવાહી

64 ગુન્‍હાઓ દ્વારા 9ર વાહનો ડીટેઈનકરાયા

અમરેલી, તા. 16

અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક નિર્લિપ્ત રાય દ્વારા અમરેલી જિલ્‍લાના મહત્‍વના એન્‍ટ્રી / એકઝીટ પોઇન્‍ટ પર 43 ચેકપોસ્‍ટ શરૂ કરી, નાકાબંધી કરી, લોક ડાઉનનો ચુસ્‍તપણે અમલ કરાવવા અમરેલી જિલ્‍લા પોલીસ તંત્રને જરૂરી સુચના અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ છે.

ગઇ કાલ તા. 1પ/પ/ર0 ના રોજ લોક ડાઉનનો ભંગ કરતાં કુલ 10પ ઇસમો વિરૂઘ્‍ધ ધી એપેડેમીક ડીસીઝ એકટ 1897 તથા ઇ.પી.કો. 1860 તથા ડીઝાસ્‍ટર મેનેજમેન્‍ટ એકટ ર00પની જુદી જુદી કલમો હેઠળ 64 ગુન્‍હાઓ દાખલ કરી વાહનો કબ્‍જે કરવામાં આવેલ છે તથા 9ર વાહનો ડીટેઇન કરવામાં આવેલ છે.

દુકાન, અનાજ દળવાની ઘંટી, મોલ, કારખાનાં ખુલ્‍લા રાખી, લારીઓ ફેરવી, ઘરે તમાકુનું ગેરકાયદેસર વેચાણ કરી, ટોળા ભેગા કરી, સેનીટાઇઝર કે માસ્‍કની વ્‍યવસ્‍થા નહીં રાખી સોશિયલ ડીસ્‍ટન્‍સ નહીં જાળવી, જાહેરનામાનો ભંગ કરતા 8 ઇસમો વિરૂઘ્‍ધ સાવરકુંડલા ટાઉન, લાઠી, બગસરા, અમરેલી સીટી અને મરીન પીપાવાવ પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 8 ગુન્‍હા રજી. કરવામાં આવેલ છે.

કોરોના મહામારીની ગંભીરતાને હળવાશથી લઇ વાહનો લઇને તેમજ વાહનો વગર બિનજરૂરી આંટા-ફેરા મારતા 9 ઇસમો સામે મરીન જાફરાબાદ, ખાંભા, અમરેલી તાલુકા, મરીન પીપાવાવ અને રાજુલા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 9 ગુન્‍હાઓ રજી. કરવામાં આવેલછે.

બિનજરૂરી કામ વગર જાહેરમાં તથા ધાર્મિક સ્‍થળોએ ભેગા થઇ ટોળા વળી, સોશ્‍યલ ડીસ્‍ટન્‍સ નહીં જાળવી, જાહેરનામાનો ભંગ કરતાં ર3 ઇસમો સામે ડુંગર, બાબરા, ધારી, ખાંભા અને રાજુલા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં પ ગુન્‍હા રજી. થયેલ છે.

આ ઉપરાંત જિલ્‍લા મેજિસ્‍ટ્રેટ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેર આરોગ્‍ય અંગેના જાહેરનામાનો ભંગ કરતા ર ઇસમો વિરૂઘ્‍ધ ચલાલા અને નાગેશ્રી પોલીસ સ્‍ટેશનમાં ર ગુન્‍હા રજી. કરવામાં આવેલ છે.

અસરગ્રસ્‍ત વિસ્‍તારોવાળા જિલ્‍લામાંથી અમરેલી જિલ્‍લામાં પ્રવેશ કરતાં ર4 ઇસમો વિરૂઘ્‍ધ દામનગર, વડીયા, બાબરા, સાવરકુંડલા રૂરલ, ખાંભા, લીલીયા અને રાજુલા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 11 ગુન્‍હા રજી. કરવામાં આવેલ છે.

હોમ કોરેન્‍ટાઇનની સુચના આપેલ હોવા છતાં જાહેરમાં નીકળી, જાહેર આરોગ્‍ય સાથે ચેડાં કરી, જાહેરનામાનો ભંગ કરતા 38 ઇસમો વિરૂઘ્‍ધ જાફરાબાદ, ચલાલા, દામનગર, નાગેશ્રી, લાઠી, બગસરા, વડીયા, ડુંગર, ધારી, ખાંભા, અમરેલી તાલુકા, લીલીયા અને રાજુલા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં ર8 ગુન્‍હા રજી. કરવામાં આવેલ છે. કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારી અનુસંધાને લોકડાઉન દરમ્‍યાન અફવા ફેલાવતા 1 ઇસમ વિરૂઘ્‍ધ રાજુલા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 1 ગુન્‍હો  રજી.    થયેલ છે.

error: Content is protected !!