સમાચાર

અમરેલી જિલ્‍લામાં લોકડાઉનનો ભંગ કરનાર ર0ર શખ્‍સો વિરૂઘ્‍ધ કાર્યવાહી

ર46 વાહનો પણ ડીટેઈન કરાયા

અમરેલી જિલ્‍લામાં લોકડાઉનનો ભંગ કરનાર ર0ર શખ્‍સો વિરૂઘ્‍ધ કાર્યવાહી

જુદા-જુદા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 1ર7 ગુન્‍હા નોંધાયા

અમરેલી, તા. ર3

કોરોના મહામારીની ગંભીરતાને હળવાશથી લઈ વાહનો લઈને તેમજ વાહનો વગર બિનજરૂરી આંટાફેરા મારતા 69 ઈસમો સામે ચલાલા, જાફરાબાદ, ખાંભા, ધારી, વડીયા, દામનગર, અમરેલી તાલુકા, લીલીયા, સાવરકુંડલા ટાઉન, સાવરકુંડલા રૂરલ, રાજુલા, બાબરા, વંડા અને અમરેલી સીટી પોલીસ સ્‍ટેશનમાં પ8 ગુન્‍હાઓ રજી. કરાવવામાં આવેલ છે.

બિનજરૂરી કામ વગર જાહેરમાં તથા ધાર્મિક સ્‍થળોએ ભેગા થઈ ટોળા વળી, સોશ્‍યલ ડીસ્‍ટન્‍સ નહીં જાળવી, જાહેરનામાનો ભંગ કરતાપ0 ઈસમો સામે ચલાલા, લાઠી, ખાંભા, મરીન પીપાવાવ, દામનગર, અમરેલી તાલુકા, સાવરકુંડલા ટાઉન અને બાબરા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 11 ગુન્‍હા રજી. થયેલ છે.

માસ્‍ક પહેર્યા વગર તથા સેનીટાઈઝર સાથે નહીં રાખી મુસાફરી કરતાં મળી આવી જાહેર આરોગ્‍ય સાથે ચેડા કરતાં 30 ઈસમો વિરૂઘ્‍ધ ધારી, મરીન પીપાવાવ, દામનગર, અમરેલી તાલુકા, સાવરકુંડલા રૂરલ, ડુંગર અને વંડા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં ર9 ગુન્‍હા રજી. કરવામાં આવેલ છે.

આ ઉપરાં જિલ્‍લા મેજીસ્‍ટ્રેટ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેર આરોગ્‍ય અંગેના જાહેરનામાનો ભંગ કરતા 18 ઈસમો વિરૂઘ્‍ધ મરીન જાફરાબાદ, નાગેશ્રી, બગસરા, રાજુલા અને ડુંગર પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 11 ગુન્‍હા રજી. કરવામાં આવેલ છે.

દુકાનો, મોલ, કારખાના ખુલ્‍લા રાખી, લારીઓ ફેરવી, ટોળા ભેગા કરી, સેનીટાઈઝર કે માસ્‍કની વ્‍યવસ્‍થા નહી રાખી જાહેરનામાનો ભંગ કરતા પ ઈસમો વિરૂઘ્‍ધ દામનગર પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 1 ગુન્‍હો રજી. કરવામાં આવેલ છે.

અસરગ્રસ્‍ત વિસ્‍તારોવાળા જિલ્‍લામાંથી અમરેલી જિલ્‍લામાં પ્રવેશ કરતાં 3ર ઈસમો વિરૂઘ્‍ધ મરીન જાફરાબાદ, ધારી, બગસરા, અમરેલી તાલુકા અને રાજુલા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 1પ ગુન્‍હા રજી. કરવામાં આવેલ છે.

હોમ કોરેન્‍ટાઈનની સુચના આપેલ હોવા છતાં જાહેરમાં નીકળી, જાહેર આરોગ્‍ય સાથે ચેડા કરી, જાહેરનામાનોભંગ કરતા 1 ઈસમ વિરૂઘ્‍ધ સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 1 ગુન્‍હો રજી. કરવામાં આવેલ છે.

કોરોનાની વૈશ્ચિક મહામારી અનુસંધાને લોકડાઉન દરમ્‍યાન અફવા ફેલાવતા 1 ઈસમો વિરૂઘ્‍ધ સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્‍ટેશનમાં 1 ગુન્‍હો રજી. થયેલ છે.

error: Content is protected !!