Main Menu

અવસાન નોંધ 20-09-018

અવસાન નોંધ

સાવરકુંડલા : ગિરધરભાઈ રમણીકભાઈ ગોહીલના ધર્મપત્‍ની નભુબેન રમણીકલાલ ગોહીલ (ઉ.વ.78)નું તા.17/9ના રોજ પ્રભુ ચરણ પામેલ છે. સદગતનું બેસણું તા.ર0/9ને ગુરૂવારના રોજ સાંજે 4 થી 6 વાંઝા જ્ઞાતિ વાડી, પોસ્‍ટ ઓફિસ રોડ, સાવરકુંડલા ખાતે રાખેલ છે.

સાવરકુંડલા : પરશોતમભાઈ વઢવાણા (ખડકાળાવાળા)ના ધર્મપત્‍ની ગં.સ્‍વ. ગૌરીબેન પરશોતમભાઈ વઢવાણા (ઉ.વ.70)નું તા.18/9ના રોજ શ્રીજી ચરણ પામેલ છે. સદગતનુંબેસણું તા.ર0/9ને ગુરૂવારના રોજ સાંજે 4 થી 6 કલાકે તેમના નિવાસસ્‍થાન ગોકુળનગર, નેસડી રોડ, સાવરકુંડલા ખાતે રાખેલ છે.

સાવરકુંડલા : સ્‍વ. પ્રભુદાસ જેઠાલાલ પંડયાના દીકરી જયાબેન છબીલદાસ બોસમીયા (ઉ.વ.6પ)નું રાજકોટ મુકામે અવસાન થયેલ છે. સદગતની સાદડી તા.ર0/9ને ગુરૂવારના રોજ સાંજના 4 થી 6 કલાકે બ્રહ્મક્ષત્રિય જ્ઞાતિની વાડી, નદીકાંઠે, સાવરકુંડલા ખાતે રાખેલ છે.

સાવરકુંડલા : બાબુભાઈ વાઘજીભાઈ રાઠોડ (બાબુભાઈ ગાંઠીયા વાળા) (ઉ.વ.63)નું તા.16/9ને રવિવારના રોજ અવસાન થયેલ છે. સદગતની સાદડી તા.ર0/9ને ગુરૂવારના રોજ સાંજે 4 થી 6 કલાકે તેમના નિવાસસ્‍થાન દેવળા ગેઈટ, બારશેરી, શેરી નં.-8, સાવરકુંડલા ખાતે રાખેલ છે.

સાવરકુંડલા : વિરજીભાઈ ખોડાભાઈ શેલાર (ઉ.વ.7પ)નું તા.17/9ના રોજ અવસાન થયેલ છે. સદગતનું બેસણું તા.ર0/9ને ગુરૂવારના રોજ સાંજે 4 થી 6 તેમના નિવાસ સ્‍થાન આઝાદ ચોક, ભુરા પટેલની શેરી, સાવરકુંડલા ખાતે રાખેલ છે.

સાવરકુંડલા : સ્‍વ. લાલજીભાઈ નાથાલાલ સોનપાલ  (વંડાવાળા)ના જમાઈ મહેશકુમાર નટવરલાલ ઠકરાર મુ. લીમડા (હનુભાના) (ઉ.વ.પપ)નું તા.14/9ને શુક્રવારના રોજ અવસાન થયેલ છે. સદગતની સસરાપક્ષની સાદડી તા.ર0/9ને ગુરૂવારના રોજ સાંજના 4 થી 6 કલાકે દેનાબેંકની બાજુમાં, ગામ વંડા મુકામે રાખેલ છે.

સાવરકુંડલા : દુર્લભજીભાઈ મોહનભાઈ ગોહિલ (ફુલજર વાળા)ના ધર્મપત્‍ની લલીતાબેન દુર્લભજીભાઈ ગોહિલ (ઉ.વ.7ર)નું તા.17/9ને સોમવારના રોજ દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. સદગતનું બેસણું તા.ર0/9ને ગુરૂવારના રોજ સાંજે 4 થી 6 કલાકે તેમના નિવાસ સ્‍થાન નેસડી રોડ, કાનાણીનગર, સાવરકુંડલા ખાતે રાખેલ છે.

સાવરકુંડલા :  મહેશકુમાર નટવરલાલ ઠકરાર (ઉ.વ.પપ) તે સ્‍વ. લાલજીભાઈ નાથલાલ સોનપાલનાં જમાઈ તથા ભાવેશભઈ, પરેશભાઈ, પ્રજ્ઞેશભાઈના બનેવીનું દુઃખદ અવસાન ત.14/9/18 શુક્રવરે થયેલ છ. તેમની સદડી વંડા મુકામે તા.ર0/9 ને ગુરૂવારે દેનાબેંકની બાજુમાં સાંજનાં 4 થી 6 રાખેલ છે.« (Previous News)