Main Menu

અમરેલી એલસીબીએ બાબરાની બાઈક ચોર ગેન્‍ગને ઝડપી લીધી

 

અર્ધો ડઝન બાઈક પણ કબ્‍જે કરાયા

અમરેલી, તા.14

અમરેલીએલ.સી.બી. ટીમે ખાનગી બાતમી આધારે પેટ્રોલીંગ દરમ્‍યાન બાબરા મુકામેથી ત્રણ આરોપીઓને ચોરીના કુલ મોટર સાયકલો સાથે ઝડપી લીધેલ છે અને ત્રણેય આરોપીઓ પાસેથી ચોરીમાં ગયેલ કુલ છ મોટર સાયકલો રીકવર કરેલ છે.

પકડાયેલ આરોપીઓઃ-(1) ખાલીદભાઇ કાદરભાઇ સૈયદ, (ર) રજાકભાઇ રહીમભાઇ સૈયદ, (3) જયદીપભાઇ રમેશભાઇ ડાભી, રહે. બાબરા,

આરોપીઓ પાસેથી મળી આવેલ મુદામાલઃ-

(1) એક હીરો હોન્‍ડા કંપનીનું સ્‍પ્‍લેન્‍ડર પ્‍લસ મોટર સાયકલ રજી. નંબર જીજે-3, એ.કયુ.- ર6પ8 તથા એન્‍જીન નંબર 0પએ 1પઈ17698 છે. જેની કિંમત રૂા. ર0,000 ગણાય. આ મોટર સાયકલ મજકુર ત્રણેય ઇસમોએ રાજકોટ સિવીલ હોસ્‍પીટલ ચોક પાસેથી આજથી ચારેક મહીનાં પહેલા ચોરેલ હોવાનું જણાવેલ છે. (ર) એક હીરો હોન્‍ડા કંપનીનું સ્‍પ્‍લેન્‍ડર પ્‍લસ મોટર સાયકલ કાળા કલરનું રજી. નંબર જીજે-14 એન-34પ4 તથા એન્‍જીન નંબર એચ.એ-10 ઈ.એ. 98 એમ1 ર878 છે. જેની કિંમત રૂા. ર0,000 જે મો.સા. બાબરામાં આવેલ જમાતખાના પાસેથી આજથી સવાએક વર્ષ પહેલા ચોરેલ હોવાનું જણાવેલ છે. જે બાબતે ખરાઇ કરતા બાબરા પો.સ્‍ટે. માં ફ.ગુ.ર.નં.76/ ર018 ઇ.પી.કો. કલમ-379 મુજબથી ગુન્‍હો રજી. થયેલ છે. (3) એક હીરો કંપનીનું સ્‍પ્‍લેન્‍ડર પ્‍લસ મો.સા. રજી. નંબર જીજે-3, સીએફ-3પર9 તથાએન્‍જીન નંબર એચ.એ.10 ઈ.એ.89 એફ 6પ666 છે. જેની કિંમત રૂા. ર0,000 જે મો.સા. મજકુર ત્રણેયએ બાબરા તાબાનાં ચમારડી ગામ પાસેથી આજથી છએક મહીનાં પહેલા ચોરેલ હોવાનું જણાવેલ છે. (4) એક હીરો કંપનીનું સ્‍પ્‍લેન્‍ડર મો.સા. રજી.નંબર તથા ચેસીસ નંબર વગરનું, જેના એન્‍જીન નંબર એચ.એ.10 ઈ.એફ.સી.એચ.એ. 68864 છે. જેની કિંમત રૂા. ર0,000 ગણાય આ મોટરસાયકલ મજકુર ત્રણેયએ બાબરા મેલડીમાંનાં મંદિરનાં ગ્રાઉન્‍ડ પાસેથી આજથી પાંચેક મહીનાં પહેલા ચોરેલ હોવાનું જણાવેલ છે. (પ) એક હીરો હોન્‍ડા કંપનીનું સ્‍પ્‍લેન્‍ડર પ્‍લસ મો.સા. રજી. નંબર જીજે-01, ઈએન- 4340 ચેસીસ નંબર જોતા 04 એમ 16સી-13099 હોય જે શંકાસ્‍પદ જણાતા ટેકનીકલ રીતે તપાસ કરતા તેનાં સાચા ચેસીસ નંબર 0પજે16સી-494પ0 તથા એન્‍જીન નંબર જોતા 0પજે1પએમ-48083 છે. જેની કિંમત રૂા. ર0,000 જે મોટરસાયકલ મજકુર ત્રણેયએ બાબરા મેલડીમાંનાં મંદિર પાસેથી આજથી પાંચેક મહીનાં પહેલા ચોરેલ હોવાનું જણાવેલ છે. (6) એક હીરો કંપનીનું સ્‍પ્‍લેન્‍ડર પ્‍લસ મો.સા. રજી. નંબર જીજે-03ડી, સી-રરપ7 છે. જેનાં ચેસીસ નંબર 0પજેસી-494પ0 હોય જે શંકાસ્‍પદ જણાતા ટેકનીકલ રીતે તપાસ કરતા તેનાં સાચા ચેસીસ નંબર એચ.એ.10 ઈ.જે.એ.એચ.ઈ- 0રપર7 તથા એન્‍જીન નંબર જોતાએચ.એ.10 ઈ.એ.એ.એચ.ઈ. 66938 નાં લખેલ હોય જેની કિંમત રૂા. ર0,000 ગણાય. આ મો.સા. મજકુર ત્રણેયએ પાસેથી આજથી ચારેક મહીનાં પહેલા બાબરા પોસ્‍ટ ઓફીસ સામે એસ.બી.આઇ. બેંક નજીકથી ચોરેલ હોવાનું જણાવેલ છે. જે અંગે બાબરા પો.સ્‍ટે.માં ફ.ગુ.ર.નં.78/ર018 ઇ.પી.કો. કલમ-379 મુજબથી ગુન્‍હો દાખલ થયેલ છે.

ઉપરોક્‍તત વિગતે પકડાયેલ ત્રણેય આરોપીઓ પાસેથી ચોરીમાં ગયેલ કુલ 06 મોટર સાયકલ, જેની કુલ કિં.રૂ.1,ર0,000 નો મુદ્‌ામાલ રીકવર આરોપીઓ તથા મુદ્‌ામાલ આગળની કાર્યવાહી થવા સારૂ બાબરા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં સોંપી આપેલ છે.