Main Menu

રાજુલા ખાતે યોજાયેલ લોક સુનાવણીમાં વિરોધ : નકશામાં અનેક ખામીઓ હોવાથી સુનાવણી મોકુફ રાખવા માંગ

જિલ્‍લામાં જમીનધારોકને કોઈને કોઈ મુસીબત આવે છે
રાજુલા ખાતે યોજાયેલ લોક સુનાવણીમાં વિરોધ
નકશામાં અનેક ખામીઓ હોવાથી સુનાવણી મોકુફ રાખવા માંગ
આગામી દિવસોમાં કાનુની લડત માટે સમિતિની રચના કરવાનું નકકી કરાયું
અમરેલી, તા.
રાજુલા ખાતે કલેકટર આયુષ ઓકની અઘ્‍યક્ષતામાં લોક સુનાવણી યોજાઈ હતી. આ લોક સુનાવણી કોસ્‍ટલ રેગ્‍યુલેશન ઝોન નોટીફીકેશન ર011ની જોગવાઈઓના અનુસંધાને અને ગ્રીન ટ્રીબ્‍યુનલના આદેશ મુજબ દરિયાકાંઠાના ગામોના નકશાઓ સરકારે તૈયાર કરેલ હતા. જે મુજબ ર વર્ષમાં સમગ્ર ગુજરાત અને ભારતદેશના દરિયાકાંઠાના સીઆરઝેડ એરિયાના નકશાઓ તૈયાર કરવાના હતા જેથી કોર્ટના દબાણ વશ અધુરા અને અધકચરા અને અનેક ખામીઓ જોવા મળી હતી. જેનો દરિયાકાંઠાના ર9 ગામના લોકોએ, સ્‍થાનિક સંગઠનોએ, ધારાસભ્‍ય અંબરીશભાઈ ડેરે વિગેરેએ ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો અને લોક સુનાવણી મોકુફ રાખવા જોરદાર અને ઉગ્ર રજુઆતો થઈ હતી.
રાજુલાનાં ધારાસભ્‍ય અંબરીશ ડેરે વાંધાઓ લીધા હતા કે આ સુનાવણી મોકુફ રાખી લોકોને નકશાઓ પુરા પાડી, લોકોને પુરી જાણકારી આપી અને લોકો વાંધાઓ રજુ કરી શકે તે રીતે સુનાવણી કરવા માંગ કરી હતી.
ચેતનભાઈ વ્‍યાસે લોક સુનાવણી રદ કરી ફરી વખતકરવા આ મુજબ વાંધાઓ લીધા હતા. (1) ગામોની અંદર હરો.અંગેની વિગતો આપવામાં આવી હતી જે ફકત અહેવાલ અને જમીનના સર્વે નંબરો જ હતા. પરંતુ મુળ પાયાની વસ્‍તુ જે ગામનો નકશો હોય જેથી સુનાવણી રદ કરો જેવા તમામ મુદે રજુઆત કરી સુનાવણી રદ કરી લોકોને પુરતી માહિતી આપી, પંચાયતો, ગામના લોકો સુધી તમામ વિગતો જાહેર કરી પાછી હરો.નકશા મંજુર કરવા માંગણી કરી હતી.
તેમજ પ્રતાપભાઈ જે. વરૂએ પણ જોરદાર રજુઆત કરી નકશાનો વિરોધ કર્યો અને ફરીવાર લોક સુનાવણી યોજવા માંગણી કરી હતી.
તેમજ સામાજીક ન્‍યાય કેનદ્ર અમદાવાદના ધવલભાઈ ચોપડા, પર્યાવરણ મિત્રના મહેશભાઈ પરમાર વિગેરેએ સુનાવણીમાં કાનૂની રીતે રજૂઆત કરવા માર્ગદર્શન આપ્‍યું હતું. તથા ભેરાઈના સરપંચ બાવભાઈ રામ તથા રામપરાના સરપંચ સનાભાઈ વાઘ તથા કથીવદરના સરપંચ અરજણભાઈ વાઘ તથા પીપાવાવના ભાણાભાઈ, વિકટરના વારાહ સ્‍વરૂપના ભરતભાઈ વિગેરેએ હરો.ની ખામીઓ સામે જોરદાર વિરોધ કરેલ હતો.
સુનાવણીનાં અંતે અસરગ્રસ્‍ત લોકો અને સ્‍થાનિક સંગઠનોએ હરો. લડત સમિતિની રચના કરેલ છે. જેમાં ગુજરાત રાજયના હરો.ની ગોલમાલ મુદે લડત ચલાવાશે. જેમાં ગુજરાતમાં માછીમારો, દરિયાકાંઠાના ગામોના લોકોને જોડવા અને આગળની કાનૂની લડત ચલાવવા સમિતિની રચના થયેલછે. જેમાં જોડવા દરિયાનો દાયરો કાનૂની સહાય કેન્‍દ્ર રાજુલાનાં અરવિંદભાઈ ખુમાણ મો. 81ર83 ર1ર91 તથા ગૌરક્ષક અને પર્યાવરણ બચાવ ટ્રસ્‍ટ રાજુલાનાં ચેતનભાઈ વ્‍યાસ મો. 7પ671 17ર01 તથા યુવા આગેવાન અજયભાઈ શિયાળ મો. 76ર10 પ48ર4 ઉપર ગુજરાતના રસ ધરાવતા લોકોએ જોડાવા હાંકલ કરેલ છે.
ગુજરાત પ્રદુષણ નિયંત્રણ બોર્ડના પ્રાદેશિક અધિકારી ફાલ્‍ગુન મોદીએ પણ સ્‍વીકાર્યુ અને કહૃાું કે નકશાઓ કોઈપણ ગામના આપવામાં આવેલ નથી. અધુરી વિગત હોવાને કારણે આ સુનાવણી મોકુફ રાખવા માંગણી કરેલ હતી. વધુમાં એવી પણ અરજી કરી કે હરો.માં આ વિસ્‍તાર દર્શાવ્‍યા નથી તથા દરિયાકાંઠાના વિસ્‍તારમાં કોસ્‍ટો હોવાનો અહેવાલમાં ઉલ્‍લેખ કરવામાં આવેલ છે જેનો વિરોધ કર્યો હતો.
તેમજ અરવિંદ ખુમાણે દરિયાનો દાયરો કાનૂની સહાય કેન્‍દ્રનાએ હરો. મુદે નીચે મુજબના વાંધાઓ લઈ સુનાવણી રદ કરવા માંગણી કરી કહૃાું હતું કે (1) હરો.ના જે નકશાઓ નેટ પર મુકવામાં આવ્‍યા છે અને સુનાવણીમાં જે નકશાઓ અલગ છે આ રીતે લોકોને સુનાવણીમાં પણ ખોટી વિગતો બતાવવામાં આવી છે જેથી સુનાવણી રદ કરો. (ર) હરો. ના જે નકશાઓ નેટ પર છે તે ટુકડાઓમાં છે જેથી કોઈ ગામનો પુરો નકશો નેટ પર ના હોય લોકો નકશાઓ સમજી શકયા નથી તેમજ ગ્રામ પંચાયતોને પણનકશાઓ આપેલ નથી જેથી સુનાવણી રદ કરો (3) નકશામાં માછીમારોની બોટો લાંગરવાના સ્‍થળ, માછલીઓ સુકવવાના સ્‍થળ, જેટી, માછીમારી ગામો દર્શાવેલ નથી જેથી સુનાવણી રદ કરો (4) દરિયાકાંઠાના મેન્‍ગૃઝના જંગલો જે છે તેને કરતા ઓછા બતાવેલ છે જેથી સુનાવણી રદ કરો (પ) નકશામાં દરેક ગામના સર્વે નંબર નથી બતાવ્‍યા, ગામના નામ નથી બતાવ્‍યા જેથી લોકો પોતાના ગામની જમીનને ઓળખી શકતા નથી અને વાંધા લઈ શકતા નથી જેથી સુનાવણી રદ કરો (6) હરો. નોટીફીકેશન ર018 હજી ફાઈનલ થયેલ નથી છતાં મેપ ઉતાવળે અને શંકાસ્‍પદ રીતે તૈયાર કરેલ હોય જેથી સુનાવણી રદ કરો જેવા તમામ મુદે રજુઆત કરી સુનાવણી રદ કરી લોકોને પુરતી માહિતી આપી પંચાયતો, ગામના લોકો સુધી તમામ વિગતો જાહેર કરી પછી હરો. નકશા મંજુર કરવા માંગણી કરી હતી.
તેમજ પ્રતાપભાઈ જે. વરૂએ પણ જોરદાર રજુઆત કરી નકશાનો વિરોધ કર્યો અને ફરીવાર લોક સુનાવણી યોજવા માંગણી કરી હતી.