Main Menu

કવોરી ઉદ્યોગનાં પ્રશ્‍નો અંગે સાંસદ કાછડીયાએ સીએમને રજૂઆત કરી

dav

અમરેલી, તા. 8

ગુજરાત રાજય બ્‍લેક ટ્રેપ કવોરી એસોશીએસન ર્ેારા સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં કવોરી ઉદ્યોગનાં વર્ષોથી વણ ઉકેલાયેલ પ્રશ્‍નોનું કાયમી ધોરણે નિરાકરણ લાવવાનાં બાબતે અમરેલીનાં સાંસદ નારણભાઈ કાછડીયાને રૂબરૂ મળી લેખિત રજૂઆત કરેલ હતી. જેના અનુસંધાને સાંસદએતુરંત જ રાજયનાં મુખ્‍યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજીને કવોરી ઉદ્યોગનાંપડતર પ્રશ્‍નો બાબતે સત્‍વરે નિર્ણય લેવા રજૂઆત કરેલ છે.
કવોરી એસોશીએશન ર્ેારા સાંસદને કરાયેલ રજૂઆત મુજબ ગુજરાત રાજયમાં વર્ષોથી ચાલી આવેલ કવોરી ઉદ્યોગ હાલ ઈન્‍ફ્રાસ્‍ટ્રકચર ઈન્‍ડસ્‍ટ્રીઝનાં વિકાસની કરોડરજજુ સમાન છે. આ ઉદ્યોગને લીધે રાજયના આંતરીક વિસ્‍તારોમાં રોજગારીની તકો ઉપલબ્‍ધ થાય છે તથા આ ઉદ્યોગ સાથે સિમેન્‍ટ, સ્‍ટીલ અને ટ્રાન્‍સપોર્ટ જેવા અન્‍ય ઉદ્યોગોનો પણ વિકાસ થયેલ છે. એસોશીએસન ર્ેારા કવોરી ઉદ્યોગને લગત નીચે મુજબનાં પડતર પ્રશ્‍નો બાબતે રજૂઆત કરેલ છે.
(1) લીઝ ઘારકોને તેમના એટીઆર બંધ કરવા પહેલા એક માસની મુદતની કારણ દર્શક નોટીસ આપવાની હોય, જો નોટીસની લીઝ ઘારક ર્ેારા પૂર્તિ કરવામાં ન આવે તો જ એટીઆર બંધ કરવામાં આવે. (ર) કચેરીમાં કામ કરતા સાધનો આરટીઓમાં રજીસ્‍ટ્રેશન થયેલ હોય છે તેથી કવોરીમાં માલ ભરવા જતા અન્‍યની માલીકીના વ્‍હીકલનું રજીસ્‍ટે્રશન લીઝ ઘારક કેવી રીતે કરી શકે, તેથી તે નિર્ણયપાછો ખેંચવો. (3) ચાલુ લીઝોની રીન્‍યુઅલની પ્રક્રિયા ઝડપથી થાય તે માટેની કાર્યવાહી કરવી તથા બ્‍લેક ટ્રેપ ગૌણ ખનીજ કેટેગરીમાં આવતુ હોય, તેથી તેને મુખ્‍ય ખનીજનાં નિયમો ન લાગુ પડવા જોઈએ. (4) સામાન્‍ય પણે કવોરી એક જ વિસ્‍તારમાં વિકસેલી હોય છે, માટે તેના વિકાસ માટે અને સુરક્ષા માટેઅલગથી કવોરી ઝોન જાહેર કરવું. (પ) કવોરી લીઝ-ક્રશર પ્‍લાન્‍ટ વિસ્‍તારમાં એક્ષપ્‍લોઝીવ મટીરીયલ સ્‍ટોર કરવામાં આવેલ હોય છે તેથી ત્‍યાં કોઈ ઘુસણખોરી ન કરે તે માટે સુરક્ષા માટેની યોગ્‍ય વ્‍યવસ્‍થા કરવી. (6) લીઝ વિસ્‍તારની જીપીએસ કો-ઓર્ડીનેટ લઈ તેને કોઈપણ દંડ ગટર રેગ્‍યુલાઈઝ કરવા માટે સર્વે તથા કાર્યવાહી કરવી. (7) જે લીઝ વિસ્‍તારમાં મિનરલ પ્રોસેસિંગ તથા સ્‍ટોક કરવામાં આવતુ હોઈ તે સર્વે લાગુ નંબરોને એક પ્રિમાઈસ તરીકે માન્‍યતા આપવી અને પ્રિમાઈસ બહાર અન્‍ય કોઈ જગ્‍યાએ સ્‍ટોક કરવામાં આવતો હોય તો તે વિસ્‍તારનું સ્‍ટોક રજીસ્‍ટ્રેશન થાય તેવી જોગવાઈ કરવી. (8) ડી.એમ.એફ. વિશે લીઝ ઘારકોને ખૂબ જ મોડી જાણકારી મળેલ હોવાથી તે પહેલાનું ડીએમએફ રદ કરવામાં આવે. (10) હોલમાર્ક પેપરની સીસ્‍ટમ રદ કરી સાદા પેપર પર કયુઆર કોડ યુકત રોયલ્‍ટી પ્રિન્‍ટ થાય તો ખોટી રોયલ્‍ટી બનવાની પ્રક્રિયા ઉપર અંકુશ આવી શકે. (11) લીઝ વિસ્‍તારમાં ખનન દરમ્‍યાન નીકળતુ ઓવર બર્ડન મટીરીયલ્‍સ (એટલે કે માટી, મોરૂમ, કવોરી સ્‍પોઈલ વગેરે)નું વહન બ્‍લેક ટ્રેપ રોયલ્‍ટીથીકરવામાં આવે તો તેમાં કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી ન થાય તેવી જોગવાઈ કરવી. (1ર) નવી ટેકનોલોજીનોવિસકા થતા નદીની કુદરતી રેતીનાં વિકલ્‍પ સ્‍વરૂપે સ્‍ટોન ડસ્‍ટ માંથી પ્રોસેસ કરી મેન્‍યુફેકચરસેન્‍ડનું નિર્માણ કરી શકાય છે.જેનાથી પર્યાવરણને ખુબ જ લાભ થશે. તેથી મેન્‍યુફેકચર સેન્‍ડને સરકારી કામોમાં ફરજીયાત કરવામાં આવે. (13) સરકાર તરફથી લેવાતા નીતિ વિષયક નિર્ણયોમાં કવોરી એસોશીએશન પ્રતિનિધિને સામેલ કરવા બાબતે જોગવાઈ કરવી. ગુજરાત રાજય બ્‍લેક ટ્રેપ કવોરી એશોસીએશન ર્ેારા કરાયેલ રજૂઆતના અનુસંધાને તરત જ સાંસદએ રાજયના મુખ્‍યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજીને સદરહુ બાબતે યોગ્‍ય નિર્ણયો લેવા રજૂઆત કરી લીઝ ઘારકોની માંગને વાચા આપેલ છે.