Main Menu

અમરેલી જિલ્‍લાનાં પુરવઠા ઓપરેટરોના ત્રણ માસથી પગાર ન થતા એક દિવસની હડતાલ

અમરેલી, તા. 16
અમરેલી જિલ્‍લાના તમામ તાલુકાનીમામલતદાર ઓફિસના પુરવઠા શાખાના કોમ્‍પ્‍યુટર ઓપરેટરોના છેલ્‍લા ત્રણ માસથી પગાર ન થતા તથા ભાવનગરની સ્‍પાયર કંપની દ્વારા ટેન્‍ડર ભરવામાં આવ્‍યું હતું. પણ આ એજન્‍સી દ્વારા હંમેશા ઓપરેટરોનું શોષણ કરવામાં આવતું હોવાથી તથા પી.એફ.ની રકમ પણ નિયમો મુજબ એજન્‍સી દ્વારા ભરવામાં ન આવતા અમરેલી જિલ્‍લાના તમામ તાલુકાના પુરવઠા ઓપરેટરો દ્વારા એક દિવસની હડતાલ પાડી અમરેલી જિલ્‍લા કલેકટરને આવેદન પત્ર રજુઆત કરવામાં આવી હતી.