Main Menu

અમરેલીમાં આગામી ર થી 6 માર્ચ સુધી પંચદિનાત્‍મક શ્રીમદ્ય સત્‍સંગી જીવન કથા પારાયણ

સ્‍વામિનારાયણ મહિલા સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર ર્ેારા
અમરેલીમાં આગામી ર થી 6 માર્ચ સુધી પંચદિનાત્‍મક શ્રીમદ્ય સત્‍સંગી જીવન કથા પારાયણ
અમરેલી, તા. 10
અમરેલીનાં સ્‍વામિનારાયણ મહિલા સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર ર્ેારા આગામી ર માર્ચથી 6 માર્ચ સુધી ઘનશ્‍યામ મહારાજનાં વિશંતી મહોત્‍સવ અંતર્ગત પંચદિનાત્‍મક શ્રીમદ્ય સત્‍સંગી જીવનકથા પારાયણનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
આ ધાર્મિક કાર્યક્રમનાં પ્રેરક પ.પૂ.સાંખ્‍યયોગી લીલાબા અને વકતા પૂ.સાં.યો. રેખાબેન રહેશે.